nagrody

NAGRODY

2013

TRZECIA NAGRODA
Opracowania koncepcji architektoniczno-urbanistycznej wielofunkcyjnego obiektu użyteczności publicznej – Miejskiej Biblioteki Publicznej i Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach
NOMINACJA DO NAGRODY
Przegląd Z:A:Award 2013 Perspektywy architektoniczne: moja idea, moja duma więcej

2008

MłODY TWÓRCA
– Nagroda Architektura Roku Województwa Sląskiego 2008 w kategorii Młody Twórca Architektury Śląkiej więcej>>

2007

PIERWSZA NAGRODA RÓWNORZĘDNA
Centrum Jana Pawła II “Nie Lękajcie Się” w Krakowie więcej>>
WYRNIENIE SPECJALNE
Dom Opolski więcej >>

2005

WYRóNIENIE HONOROWE
– 1st Advanced Architecture Contest więcej >>